Friday, December 30, 2016

Chrismas Cravings!

We know there are many people in this New Year's Eve with Christmas cravings, so this post is for you.

Thanks to Wojciech Syrocki from RoboCAMP to share the online instructions for Christmas decorations using WeDo 2.0.

For detailed instructions with a pdf illustration for you to print, please check:

https://www.robocamp.eu/decorate-your-christmas-with-lego-wedo-2-0/

Sabemos que hay muchas personas esta víspera de año nuevo con antojos de Navidad, para ellos es esta nota.

Gracias a Wojciech Syrocki de RoboCAMP por compartir instrucciones en línea de decoraciones navidenãs utilizando el WeDO 2.0.

Para instrucciones detalladas con ilustarciones en pdf para imprimir, favor revisar:

https://www.robocamp.eu/decorate-your-christmas-with-lego-wedo-2-0/
If you like RoboCAMP's video, say hi  and

Si te gusta el video de RoboCAMP, pasad y

Tłumaczenie z Google

Wiemy, że jest wiele osób, w tym Sylwestra z Christmas apetyt, więc ten artykuł jest dla Ciebie.

Dzięki Wojciech Syrocki z RoboCAMP podzielić się z instrukcjami online dla ozdób choinkowych z wykorzystaniem WEDO 2.0.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje o ilustracji pdf wydrukowanie, należy sprawdzić:

http://robocamp.pl/2016/12/20/swiateczna-dekoracja-z-klockow-lego-wedo-2-0/

Jeśli podoba Ci się film RoboCAMP, w przywitać i

No comments:

Post a Comment