Monday, April 18, 2016

Master Isogawa is on fire with WeDo 2.0, there are new designs from his studio!

Today we have Master Isogawa's version of the propeller plane with WeDo 2.0 and Viktor's airplane
 
El maestro Isogawasigue muy activo con el WeDo 2.0, hay nuevas creaciones de su estudio!

Hoy tenemos la versión del maestro Isogawa del avión a propela con el WeDo y el avión de Viktor
Say hi to the creators if you like their designs and

Saludar a los creadores si te gustaron los diseños y 

Sunday, April 10, 2016

Fans from Mexico!

We have fans from Mexico!

This time from Tampico, they are Didakti Ingenia, a robotics program for elementary students. They are presenting the small helicopter design with a custom joystick for speed control
Tenemos fasn desde México!

Esta vez desde Tampico, ellos son  Didakti Ingenia, un programa de robótica para estduiantes de escuela elemental. Ellos están presentando el diseño del helicópero pequeño con una palanca de mando para el control de velocidad.
Check Didakti's video, say hi and
Revisar el video de Didakti, saludar y

Sunday, April 3, 2016

Monkey WeDo 2.0

This time we have a video from master Yoshihito Isogawa. Yes the same author as the The LEGO Technic Ideas Book series!

Master Isogawa has one of the new creations that can be developed with the new WeDo 2.0 a Monkey on the rope!

Esta vez tenemos un video del maestro  Yoshihito Isogawa. Si el mismo autor de la serie de libros "The LEGO Technic Ideas Book"

Maestro Isogawa tiene una de las nuevas creaciones que pueden ser desarrolladas con el nuevo WeDo 2.0, un mono sobre la liana!

If you like Master Isogawa's video, 
say hi to him and

Si te gusta el video del maestro Isogawa, 
saludarlo y

Monday, March 28, 2016

Easter Egg Decorating Machine from Poland!

We have fans from Poland who want to share their Easter Egg Decorating Machine with instructions!

Our fan Krzysztof runs a Robotics Club for kids in Poland (Poznan, West part of Poland). He started Robocik in 2012. He teaches building robots and machines with LEGO Education Duplo, WeDo and Mindstorms.He just finished his Easter Egg Decorating Machine a few days ago and Krzysztof is sharing his instructions: "I want to share this project with all people who likes to make this machine and play during Easter time." This machine is built with the basic WeDo set (the 157 bricks set). You can find the step-by-step instructions on Krzysztof's website: http://robocik.eu/pl/lego-wedo-maszyna-dekorowania-pisanek/


If you want to know how it works, check Krzysztof's video. Don't forget to thank him for sharing his design and

Tenemos fans desde Polonia que quieren compartir su diseño de la Máquina Decoradora de Huevos de Pascua con instrucciones!

Nuestro fan  Krzysztof tiene un club de robótica en Polonia (Poznan, al oeste de Polonia). Él inició Robocik  en el 2012. Enseña construcción de robots y máquinas con los LEGO Educativos Duplo, WeDo y Mindstorms.


Terminó hace pocos días su diseño de la Máquina Decoradora de Huevos de Pascua y Krzysztof quiere compartir las instrucciones: "Quiero compartir este proyecto con todas las personas que les guste esta máquina y que les guste jugar durante el día de Pascua."

Esta máquina está construida con el set básico del WeDo (el de las 157 piezas). Puedes encontrar las instrucciones paso a paso en la página de Krzysztof: http://robocik.eu/pl/lego-wedo-maszyna-dekorowania-pisanek/

Si quieres ver como funciona, revisa el video de Krzysztof. No olvides agradecerle por compartir su diseño y

Instructions:
http://robocik.eu/pl/lego-wedo-maszyna-dekorowania-pisanek/
Instrucciones:
http://robocik.eu/pl/lego-wedo-maszyna-dekorowania-pisanek/
We have more 460,000 views - Tenemos más de 460.000 visitas!
Tłumaczenie z Google: 

Mamy fanów z Polski, którzy chcą podzielić się swoimi Pisanki dekorowanie automat z instrukcją

Nasz fan Krzysztof prowadzi Robotics Klub dla dzieci w Polsce (Poznań, zachodnia część Polski). Zaczął Robocik w 2012. Uczy budowania robotów i maszyn z LEGO Education Duplo, WEDO i Mindstorms. 

On właśnie skończył swoją maszynę Pisanka dekoracji kilka dni temu i Krzysztof jest dzielenie jego polecenia: "Chcę podzielić ten projekt ze wszystkimi ludźmi, którzy lubią, aby ten komputer i odtwarzać w czasie wielkanocnym" .

Maszyna ta jest zbudowana z zestawu podstawowego WeDo (ustawić 157 cegieł). Możesz znaleźć instrukcje krok po kroku na stronie Krzysztofa: http://robocik.eu/pl/lego-wedo-maszyna-dekorowania-pisanek/ 

Jeśli chcesz wiedzieć, jak to działa, sprawdź wideo Krzysztof. Nie zapomnij podziękować mu za jego projekt i dzielenia

Sunday, March 13, 2016

Fans from Russia!

We have fans from Russia!

This time we found a fan from Russia who did a fantastic reconstruction of the T-Rex dinosaur from the picture of the HispaBrick Magazine No. 20!

The user Mamih Lapinatapai in YouTube posted the video.

Check Mamih's video, say hi and

Tenemos fans desde Rusia!

Esta vez encontramos un fan desde Rusia que hizo una  reconstrucción fantástica del dinosaurio T-Rex de una foto en la edición 20 de HispaBrick!

El usuario Mamih Lapinatapai en YouTube colocó el video.

Ver el video de Mamih, saludar y

Перевод с Google:
У нас есть поклонники из России! 

На этот раз мы нашли вентилятор из России, который сделал фантастическую реконструкцию динозавром T-Rex с изображением HispaBrick Magazine № 20! 

Пользователь Mamih Lapinatapai в YouTube разместил видео. 

Проверьте Mamih видео, сказать привет и