Sunday, June 14, 2015

WeDo Calculator!

We are bringing a new trick to your WeDo set!

Krzysztof (Chris) from Poland sent us this new video: A calculator with the WeDo kit.

Yes, a calculator, you can add, subtract, multiply and divide using your WeDo set. For this task, you will use the WeDo sensors to select the numbers and the WeDo software to select the operation.

Don't forget to give thanks to Chris for his video!


Estamos trayendo nuevos trucos a tu set de WeDo!

Krzysztof (Cris) desde Polonia nos envió este video: Una calculadora con el kit del WeDo.

Si, una calculadora, puedes sumar, restar, multiplicar y dividir con el set del WeDo. Para esta tarea usaras los sensores para seleccionar los números y el programa de WeDo para seleccionar la operación.

No olvidar dar gracias a Cris por su video!

Tłumaczenie z google:

Wprowadzamy nowy trik do zestawu WeDo!

Krzysztof (Chris) z Polski przysłał nam ten nowy film: Kalkulator z zestawem WeDo.

Tak, kalkulator, można dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić za pomocą zestawu WeDo. W tym zadaniu będzie używać czujników WeDo aby wybrać numery i oprogramowanie WeDo aby wybrać operację.  

Nie zapomnij podziękować Krzysztofowi za film!

No comments:

Post a Comment